Onze voorwaarden

Wij willen graag voldoen aan de wettelijke eisen die de wetgever stelt aan een modern ondernemerschap. Op deze pagina willen wij hiervan een overzicht geven. 


Algemene voorwaarden
Op de producten en dienstverlening van alle LogicQ  service units, allen onderdeel van LauerLogic B.V. zijn de algemene voorwaarden van ICT~Office van toepassing. 

Deze voorwaarden bestaan uit één algemene basismodule en zestien afzonderlijke, specifieke modules. De module 'Algemeen' bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn, zoals betalingsafspraken en de bescherming tegen aansprakelijkheid. In de specifieke modules zijn een of meer bijzondere producten of diensten uitgewerkt.

De ICT~Office Voorwaarden zijn zo opgezet, dat zij gebruikt kunnen worden voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie. Tevens houden de ICT~Office Voorwaarden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak. De algemene voorwaarden beantwoorden eveneens aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico's tussen de leverancier en de klant.

Module Algemeen van  ICT~Office Voorwaarden
Module 01 - Licentie voor programmatuur
Module 02 - Ontwikkeling van programmatuur
Module 03 - Onderhoud van programmatuur
Module 04 - ASP, SaaS en computerservice
Module 05 - Onderhoud en ontwikkeling van een website
Module 06 - Webhosting
Module 07 - Detacheringsdiensten
Module 08 - Opleidingen en trainingen

 
Module 09 - Advisering, consultancy en PM
Module 10 - Overige diensten
Module 11 - Verkoop van IT-en telecommunicatie en kantoorapparatuur e.a.
Module 12 - Verhuur van IT-en telecommunicatie en kantoorapparatuur e.a.
Module 13 - Onderhoud van IT-en telecommunicatie en kantoorapparatuur e.a.
Module 14 - Toegang tot internet
Module 15 - Telecommunicatiediensten
Module 16 - Financiering en leasing van ICT

Privacy statement
Vanaf 25 mei 2019 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. LogicQ blijft zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en informeert u hierover graag op duidelijk en transparante wijze. We hebben onze privacyverklaring in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels.

Lees meer

Technische informatie en cookies
Onze website kan bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Wel automatisch verzamelt de website bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website. Ook maakt LogicQ gebruik van cookies en web statistieken.

Lees meer

Heeft u tips, vragen of opmerkingen?

Wij komen graag met u in contact.

Back to Top Back to Top