De LogicQ Data Protection & Privacy basis cursus

Kom naar Haarlem en ervaar onze plezierige wijze van Co-operatief leren

LogicQ Learning organiseert september weer de basiscursus "Data Protection & Privacy" in Haarlem - geen crash course, maar een studieplan met Nederlandse basis studie- en werkboek als introductie naar de originele bronnen waaronder het "FRA - Handbook on EDP law".

Dit doen we in 3 "Study sprints" van 4 weken. Na 12 weken sluiten we de studie af met een uitwerking van een concrete case. Echter jij en je studiegenoten bepalen mede het tempo - wij bieden ruimte voor versnellingen, vertragingen, discussie en verdieping.  We starten op zaterdag de eerste "Study sprint" en elke dinsdagavond heb je een online studiebijeenkomst. 

Odoo afbeelding en tekstblok

     LogicQ Digital Privacy - Basiscursus

     Op 25 mei 2018 is de nieuwste privacy wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het Engels 'GDPR' genoemd, ingevoerd. De grote bedrijven in ons land hebben zich deze deadline terdege gerealiseerd en hebben daar de tijd voor genomen en specialisten ingehuurd op die datum 'AVG-ready' te zijn.

     Helaas is uit onderzoek gebleken dat dit nog niet het geval is bij nog aardig wat organisaties in de Nederlandse MKB-sector en bij ZZP-ers, die bijvoorbeeld mede-verwerker zijn.

     Odoo CMS - voorbeeld zwevende afbeelding

     Doelstelling Basiscursus

     De stand van zaken is in veel gevallen zelfs zo dat bedrijven een Privacy Statement en Cookie-wet op hun website hebben staan. Hier en daar zijn er  verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Deze zijn opgenomen in een verwerkingsregister en verder vraagt men zich af hoe nu verder?

     Voor wie

     De Basiscursus is voor personen die geen jurist zijn en toch met de AVG te maken hebben. Denk aan ondernemers, bedrijfsvoerders, maar ook doktoren en andere medische specialisten, bestuurders, eigenaren van kindercrèches of gewoon geïnteresseerden. 

     Praktisch inzetbaar

     Een praktische cursus in begrijpelijk Nederlands met noodzakelijke verwijzingen naar de Engelse termen en daar waar nodig een heldere uitleg van  juridische begrippen.

     Veilige gegevens en gegevensuitwisseling rondom personen bij de overheid, maar ook tussen bedrijven, dat is waar het in de AVG om draait. Tegelijkertijd wil men met deze wet ook het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de EU mogelijk maken en daarbij tevens een zekere standaard bescherming garandeert. Een goede balans daartussen vinden is voor elke organisatie van belang.

     Resultaatgericht leren

     * Het praktisch kunnen toepassen van de AVG

     * Een gedegen begrip van de werking van de AVG ontwikkelen

     * De rol van de FG leren begrijpen en kunnen (laten) uitvoeren

     * Opstellen van een verwerkingsregister en andere praktische zaken

     * Maatregelen kunnen nemen op het gebied van Privacy by Design

     LogicQ Co-operatief leren 

     Ons opleidingsinstituut werkt met behulp van de scrum-methode en onze studenten leren volgens het "Co-operative Learning" principe. De lesstof wordt verrijkt met cases direct afkomstig van consultants uit het werkveld. Onze consultants vertellen welke ervaringen zij hebben opgedaan en met behulp van 'cases' leren onze studenten hoe zij de theorie inhoudelijk en praktisch kunnen toepassen.

     Geen crash-cursus, waar cursisten in zeer korte tijd voor hen nagelnieuwe leerstof in hun hoofd moet 'stampen' met als doel snel een examen af te leggen, inclusief een certificaat als bewijs ontvangt..om de volgende dag alles weer te zijn vergeten.

     Je leert pas echt als de stof ook beklijft, vinden wij van LogicQ Learning.

     Kosten

     Data Protection & Privacy - Basic course  a € 900,00 (Ex. BTW)

     >  3 sprints a 4 weken, incl. lidmaatschap EADPP en Certificaat 

     De opleiding is voor niet-LogicQ members 900 Euro inclusief: 

     o  het opleidingsmateriaal;
     o  4 verzorgde studiebijeenkomsten;
     o  12 on-line Study meeting,
     o  professionele begeleiding 

     LogicQ Members hebben we een substantiële korting en Associés kunnen gebruik maken van hun TOP budget regeling. Organisaties kunnen korting krijgen door meerdere cursisten in één keer in te schrijven.

     Neem hiervoor anders nog even contact met ons op. 

     Het LogicQ ziet er naar uit je te mogen  begroeten!

     Aanmelden voor 18 mei

     Vervolgopleidingen 

     Data Protection & Privacy - Prep course CIPP-E   a € 1.500,00 (Ex. BTW)
     >  3 sprints a 4 weken, incl. lidmaatschap IAPP en examen voucher    

     Data Protection & Privacy - Prep course CIPP-M   a € 1.500,00 (Ex. BTW)
     >  3 sprints a 4 weken, incl. lidmaatschap IAPP en examen voucher    

     Bovenstaande opleidingen zijn ook gebaseerd op het Co-operative learning - het co-operatief leren in groepsverband is de wijze waarop wij studeren volgens de scrum-methode.

     10 Stappen plan

     Om u op weg te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de 10 belangrijkste stappen voor u op een rijtje gezet. Dat zijn:

     1. Bewustwording

     2. Rechten van betrokkenen

     3. Overzicht verwerkingen

     4. Data protection impact assessment (DPIA)

     5. Privacy by design & privacy by default

     6. Functionaris voor de gegevensbescherming

     7. Meldplicht datalekken

     8. Bewerkersovereenkomsten

     9. Leidende toezichthouder

     10. Toestemming

     Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan nu - op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dat vergt een gedegen voorbereiding.

     Als organisatie kunt u nu al stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Onderzoek alvast of u uw huidige processen, diensten en goederen op bepaalde punten moet aanpassen om te voldoen aan de AVG.

     Over de course leader

     Pauline van Alderwerelt van Rosenburgh is partner bij LogicQ.

     Zij heeft diverse functies binnen en buiten LogicQ bekleed en geeft operationele sturing aan onze  Knowledge Lab Data Protectie & Privacy.  Op dit ogenblik is zij op diverse wijze betrokken de ontwikkelingen rond privacy rechten.