Onze GDPR / AVG Expertise is een actueel onderwerp, waarbij een aantal van onze consultants verscheidene privacy diensten hebben gedefinieerd. LogicQ heeft ervaring op het terrein van GDPR / AVG Privacy en toenemend aantal gecertificeerde consultants. Deze kennis combineren zij met een brede achtergrond en ervaring in een tal van organisaties groot en klein. 

Gestructureerd naar privacy excellence
Een managed service met praktisch stappenplan

De wet is geldig voor alle organisaties die persoonsgegevens opslaan en verwerken. U blijft ook als u bijvoorbeeld de personeelsadministratie uitbesteedt geheel verantwoordelijk. Maar ook uw website, e-commerce en organisatie moet AVG ready zijn. Onze managed service omvat ook ons Privacy expertise en levert u ondersteuning door een Digital Privacy Officer.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Heeft u een probleem? 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG, internationaal ook wel GDPR genoemd, zorgt voor versterking en uitbreiding van privacy rechten, meer verplichtingen voor uw organisatie.

De Autoriteit Persoonsgegevens ( AP) krijgt een grotere bevoegdheid en kan een boete een boete van 4% van de omzet tot een maximum van  20 miljoen euro aan ondernemingen op leggen. 


Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Onze aanpak

De LogicQ Privacy Experts hebben zich in de afgelopen jaren bekwaamd op de nieuwe wetgeving rond gegevensgebruik en privacy. Dit heeft een grote impact op alle bedrijven en organisaties.

Wij helpen bij het opstellen van ‘papier’, zoals het opstellen van privacy beleid, privacy notices, verwerkingsovereenkomsten, assessments, etc. - maar kijken ook naar processen, bedrijfsapplicaties, gegevens opslag en verwerking. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Managed services

Veelal starten we met QuickScan constateren we vaak dat er nog niets op schrift staat, maar dat er wel al aan privacy is gedacht. Als eerste zal er een beleid op schrift opgesteld moeten worden.

LogicQ biedt binnen haar organisatie diverse Managed Services en heeft voor haar opdrachtgevers een Service Desk, welke is ingericht voor haar diverse Expert Solutions. Deze SPOC (Single Point of Contact) ook voor specifieke consultancy en audit diensten.

Services

To make the tabs toggleable, add the data-toggle="tab" attribute to each link. Then add a .tab-pane class with a unique ID for every tab and wrap them inside a div element with class .tab-content.

Overzicht

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 


Privacy Maturity Workshop

Starterspakket

300 .00

per sessie met 3 personen (vooraf gefactureerd)
 • Standaard sessie van circa 2 uur met  MT 
 • Doorlichting van privacy beleid
 • Overzicht van  Wet en Regelgeving 
 • Heatmap met de meeste urgente punten

Privacy Awareness Training

Enterprise pakket

600 .00

per consultant  / sessie (eenmalig gefactureerd)
 • Sessie van circa 3 uur met stakeholders
 • Privacy awareness onder de medewerkers
 • Overzicht van  Wet en Regelgeving 
 • In-house of extern tegen meerkosten

Managed Service Privacy

Ultieme pakket

900 .00

team / maand (maandelijks gefactureerd)
 • Privacy Quick-scan met Stake holders
 • Opstellen van privacybeleid en  privacy notices
 • Het papierwerk,o.a. verwerkingsovereenkomsten
 • Maandelijks overleg met Data Protetion Officer 

Deze servicevoorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") vormen een overeenkomst tussen de website ("Website-operator", "ons", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "uw").

Deze Overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor uw gebruik van deze website en de producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Diensten").

Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top