Voor opdrachtgevers

Voor kandidaten

Vacatures

Samen werken aan werk

LogicQ Labour is gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling van multi-disciplinaire professionals.

LogicQ Labour speelt een centrale rol binnen de LogicQ organisatie. Onze service unit verwelkomt nieuwe LogicQ Members en helpt hen verder bij de participatie binnen onze andere Service Units. Daarnaast zorgt Labour voor de aangesloten associés en partners,  zodat zij zich volledig kunnen focussen op hun opdrachten.  

Wij helpen onze associés met praktische  zaken, zoals de verwerking van de door hen gewerkte uren, betalingen, beheer contracten en  meer van deze zaken. In samenspraak met onze andere service units  zorgen wij verder voor  bemiddeling, talent ontwikkeling en begeleiding.

LogicQ Labour organiseert ook het contact met bestaande en nieuwe opdrachtgevers en affiliate HR partners en zorgt voor een solide contractbasis. Labour verwerkt de inhuuraanvraag, matcht de ideale member een/of associés voor deze opdracht, en zorgt voor  rapportages,  administratie en facturatie. 

Kortom: LogicQ ontzorgt naar de associés.

Freelancers & ZZP'ers verenigt in onze   LogicQ netwerkorganisatie voor  werk, leren en succes  
Associés kunnen doorgroeien naar LogicQ Partner en mede-eigenaar worden van onze organisatie. 

LogicQ Labour brengt vraag en aanbod bij elkaar rond de 'Q' van Quality, waarbij opdrachtgevers en professionals beiden winnen. Binnen de managed services rond arbeidsbemiddeling kennen wij een flexibele schil van HR oplossingen. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Voor opdrachtgevers

LogicQ biedt opdrachtgevers binnen het managed service aanbod een aantal interessante oplossingen, waaronder een flexibele schil van business support.

Dat kan op multi-disciplinaire project basis, maar ook bieden wij diverse inhuur mogelijkheden van LogicQ talenten. Denk daarbij aan: detachering, bemiddeling naar een vast contract, deta-vast, maar ook werk-leer oplossingen van young talents.                 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Voor HR  partners

LogicQ kent haar associés en capaciteiten voordat zij worden aangeboden. Bovendien testen en onderzoeken wij diverse relevante zaken vooraf.  LogicQ associé word je namelijk niet zomaar. 

Iedere associé committeert zich aan de zeven uitgangspunten van de LogicQ code, want iedere associé streeft naar: kwaliteit, eerlijkheid, collegialiteit, solidariteit, deskundigheid ën streeft naar gecommitteerd-  en onafhankelijk zijn en blijven.  


Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Voor  professionals

Ondernemen doe je samen - alleen is immers maar alleen - en deze situatie bied je opdrachtgevers weinig continuïteit. Leuk voor losse opdrachten. maar je bouwt geen intrinsieke waarde op naar de toekomst. 

Kijk eens naar de voordelen van LogicQ als netwerk- organisatie en het samenwerken met andere professionals binnen onze service units. Dat kan zowel als bij de belastingdienst geregistreerd  ZZP-er, maar ook als Freelancer met een verloning per opdracht. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Wat bieden we 

In de afgelopen jaren is er meer aandacht geweest rondom het onzekere toekomstperspectief van te veel ZZP’ers in ons land. Om deze doelgroep sociale zekerheid, inspiratie en collegialiteit te bieden hebben LogicQ en Tentoo een elegante oplossing ontwikkeld.  

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Sociale zekerheid

LogicQ verbindt professionals ongeacht of zij als ZZP’er ingeschreven staan bij de KvK of liever verloond willen worden als freelancer. ZZP’ers die het werken zonder sociale zekerheid risicovol vinden kunnen gebruik maken van de LogicQ Payroll service.                                    

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Actuele vacatures

Wij krijgen regelmatig aanvragen, zowel intern vanuit de LogicQ Service Units, dan wel via onze eindklanten en HR relaties. 

  Zie overzicht

ZZP'er of toch liever Freelancer?

Binnen LogicQ is de payroll services ge-outsourced naar een verloningsbedrijf als ‘fictief werkgever’ en werkt de LogicQ'er samen op basis van een ‘Overeenkomst van Opdracht’. LogicQ'ers hebben met LogicQ Payroll vele voordelen zoals snelle uitbetaling van gewerkte uren. Niet zelden moeten ZZP'ers meer dan 2 maanden wachten op de uiteindelijke betaling. LogicQ'ers hoeven zelf niet te zorgen voor de facturatie en achter de betalingen aan te zitten. LogicQ'ers ontvangen een week na ontvangst van de  geaccordeerde urendeclaratie hun salaris over de gewerkte periode. Hiervoor heb je zelfs geen VAR of KvK inschrijving nodig.

Met onze oplossing combineer je ondernemerschap met het gemak van in loondienst zijn. Je komt formeel bij het verloningsbedrijf op de loonlijst. Zij onderhouden de accreditatie en facturatie maar jij blijft zelf bepalen voor wie je werkt, waar je werkt en tegen welk tarief. Ook kun je een lange tijd bij één opdrachtgever werken. Naast deze werkzaamheden houdt dit bedrijf ook al je administratieve en financiële verplichtingen uit handen. Zelfs pensioenopbouw is mogelijk binnen de huidige LogicQ Labour regeling. 

Onze LogicQ Payroll oplossing voorziet in de behoeften van ZZP’ers. LogicQ Payroll is gericht op het feit dat de ZZP'er zelf kan kiezen voor een zekerder bestaan. LogicQ, de co-operative consultants organisatie, heeft samen met dit bedrijf een passende oplossing ontwikkeld voor de (sterk) wisselende inkomensstromen en werkomgevingen van de ZZP’er met veel voordelen ten opzichte van het "kale" ZZP'schap. Samen met het payroll bedrijf willen we LogicQ'ers verder ontzorgen en ongestoord laten werken als professional. Wanneer LogicQ Associés besluiten als freelancers te werken, wordt met hen op basis van de  Tentoo Rariteitenregeling  een ’fictief dienstverband’ aangegaan, waardoor de freelancer als ‘fictief werknemer’ verzekerd is voor de: Werkloosheidswet (WW)Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)Ziektewet (ZW).

Odoo afbeelding en tekstblok
Back to Top Back to Top Back to Top