In onze netwerkorganisatie versterken we jou mogelijkheden

Een echte onderneming biedt je meer kansen dan een eenmanszaak 

De kracht van samenwerken
Wij zijn een sociale onderneming die het "nieuwe werken" omarmt!

LogicQ is de multi-disciplinaire consultancy organisatie voor IT-professionals en executieves op het snijvlak van software, technologie en management. De LogicQ organisatie wordt gevormd door samenwerkende zelfstandige professionals in de o.a. IT, arbeidsbemiddeling, opleidingen, marketing ongeacht de contractvorm waaronder men een opdracht uitvoert.

Ondernemen

Tegenwoordig is een ondernemende instelling een "must" voor een zelfstandig consultant. Een goed netwerk en succesvolle samenwerkingen bieden garanties naar de toekomst.   

Ontwikkelen

Permanente educatie is "Key" om niet alleen vandaag, maar ook morgen succesvol te zijn. Scherp zijn en blijven op je expertise gebied is erg belangrijk en krijgt veel aandacht. 

 

Odoo afbeelding en tekstblok

Onderzoeken

Het gezamenlijk onderzoeken gaat verder dan "twee weten meer dan één". Het zit in de DNA van onze aanpak om ideeën en oplossingen met elkaar te ontwikkelen en te toetsen .

 

Missie

Het is ons doel om een multidisciplinaire organisatie voor en door zelfstandigen en freelancers uit te bouwen. Hierin staan samenwerking, innovatie en persoonlijke ontwikkeling centraal.

Visie

Wij verbinden mensen op basis van solidariteit en kennisdeling. LogicQ borgt de continue ontwikkeling van onze talenten en bieden perspectief op een vreugdevolle en zinvolle arbeidservaring.

Code

De LogicQ code is een belangrijke leidraad voor ieders persoonlijke ontwikkeling en is maatgevend voor onze consultants. De code geeft ook uitgangspunten voor een professionele houding en samenwerking.

Samenwerken in zelfstandigheid

In haar opzet is LogicQ een coöperatieve IT netwerkorganisatie die is opgezet door ervaren zelfstandige IT specialisten die hun sporen ruimschoots hebben verdiend.  LogicQ werd opgericht in 2010 door LauerLogic BV en meerdere zelfstandige IT-specialisten. Deze organisatie groeit snel, is actief in heel Nederland en het hoofdkantoor is gevestigd in Beverwijk.

Het netwerkorganisatie model is binnen de ICT branche uniek te noemen. Onze klanten profiteren van de grotere slagkracht en de gebundelde expertise binnen onze organisatie, en hebben de zekerheid dat ook omvangrijke en complexe projecten succesvol worden afgerond.  

Odoo afbeelding en tekstblok

Van kandidaat associé tot mede-eigenaarschap

Voor de geselecteerde  IT-experts die participeren in LogicQ betekent dit dat een verdere specialisatie op de core consultancy en educatieve competenties mogelijk wordt en dat een kruisbestuiving met gespecialiseerde collega experts zal plaatsvinden.

De LogicQ organisatie zal haar aangesloten IT specialisten versterken met generieke diensten zoals marketing, sales of juridische en administratieve ondersteuning. De expertise van LogicQ is gericht op het efficiënt inrichten en exploiteren van de ICT- infrastructuur met moderne IT service management methodieken en software. LogicQ ondersteund LauerLogic en haar partners die zij vertegenwoordigt waaronder innoverende IT management software leveranciers en generieke partnerschappen zoals IBM, Microsoft en Red Hat.  
 

Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top