Enquête AVG: Hoe ver is uw organisatie er mee?

"Eerste hulp bij AVG & Privacy"

Beste lezer,

Mijn naam is Sam van Gils en ik volg de opleiding tot 'Junior-Accountmanager' op het Nova college in Beverwijk. Momenteel loop ik stage bij LogicQ Co-operative Consultants en werk aan mijn stageopdracht voor de service unit "Consulting".

Deze luidt als volgt: "Maak een enquête met als doel te onderzoeken wat de status is van de implementatie van de AVG & privacy binnen uw bedrijf." Het onderzoek word uitgevoerd in Noord-Holland. Ik zou het heel erg waarderen als u wilt deelnemen aan mijn onderzoek. Het kost ongeveer 5 minuten van uw tijd.

In het kader van de privacy wetgeving (AVG/GDPR) meld ik u dat op het eind van de enquête wordt gevraagd enkele persoonsgegevens in te vullen. Uw gegevens zullen niet door ons met derden worden gedeeld.

Voor vragen kunt u mijzelf of een LogicQ Associé consultant raadplegen op nummer 020 8802282 of stuur een e-mail naar direct survey@logicq.net.

Hartelijk dank voor uw tijd en medewerking en alvast fijne feestdagen!

Met vriendelijke groet,

Sam van Gils.

Uw naam:

Uw telefoonnummer:

Uw e-mail adres: *

Organisatie:

Uw branche:

Website:


Vraag B1: Hoe bekend bent u met AVG regelgeving? *

Vraag B2: Hoe goed is uw organisatie voorbereid om voor het einde van 2018 te voldoen aan de AVG-voorschriften?

Vraag B3: Welk team in uw organisatie is betrokken bij de implementatie van AVG?

Vraag B4: Met welke uitdagingen wordt uw organisatie geconfronteerd om te voldoen aan de AVG-regelgeving?

Vraag b5: verwerkt u bijzondere persoonsgegevens, zoals financiële gegevens, strafrechtelijke gegevens, gegevens over geloof, medische gegevens of BSN?


Vraag C1: Op welke wijze worden de medewerkers in uw organisatie geïnformeerd over de nieuwe werkwijze als gevolg van de invoering van de AVG-regelgeving?

Vraag C2: Maakt u zich zorgen over de hoogtes van deze boetes die bij een overtreding door de handhavers kunnen worden opgelegd?

Vraag C3: Waar zou je je het meeste zorgen over maken, bij het in de markt bekend worden van een overtreding van uw organisatie?